logo sfeerfoto
3 posts / 0 new
Laatste bericht
hoofdredacteur

Bijzondere ziektekosten worden vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit is onder meer van toepassing op thuiszorg en opname in een instelling. U moet hiervoor een indicatie aanvragen bij een Centrum Indicatiestelling Zorg

hoofdredacteur

De Wmo vergoedt ondersteuning in en om huis. Denk hierbij aan aanpassingen van de woning, huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen. Daarnaast stimuleert de Wmo zaken als mantelzorg, vrijwilligerswerk, voorlichting en preventie. De gemeenten voeren deze wet uit, u kunt daar ook uw Wmo-voorziening aanvragen.

hoofdredacteur

Misschien helpt onderstaande bij je probleem! Succes ermee.

[quote]Dissociatieve amnesie (ook wel dissociatief geheugenverlies) is een psychische aandoening. . De aandoening werd vroeger psychogene amnesie genoemd. Dit type geheugenverlies bestaat uit het onvermogen om zich van één of meer episodes belangrijke persoonlijke gegevens te herinneren, meestal van traumatische of stressveroorzakende aard, die te uitgebreid zijn om verklaard te kunnen worden door gewone vergeetachtigheid. De symptomen veroorzaken in duidelijke mate lijden of beperkingen in het sociale of beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. Wie dissociatieve amnesie heeft, kan bepaalde herinneringen, vooral over zichzelf, niet terughalen. Dit gebeurt als verdedigingsmechanisme tegen gebeurtenissen die de psyche ernstig in verwarring brengen of schaden. Een episode kan enige minuten duren, maar in ernstige gevallen zelfs het hele leven. Er kan een groot aantal oorzaken ten grondslag aan de stoornis liggen, bijvoorbeeld (jeugd)trauma's, ongelukken of rampen, overlijden van een dierbare, oorlogservaringen of druggebruik. De stoornis kan ook optreden als een persoon een sterk schuldgevoel heeft.
De stoornis is niet uitsluitend onderdeel van een dissociatieve identiteitsstoornis, dissociatieve fugue, posttraumatische stress-stoornis, acute stress-stoornis of somatisatiestoornis. Ook is de aandoening geen gevolg van directe fysiologische bijwerkingen van een substantie (bijvoorbeeld een drug of geneesmiddel) of een lichamelijke aandoening (bijvoorbeeld hoofdletsel). [/quote]


Deze site gebruikt cookies. Verhaal over cookies, link naar pagina. En zet-notifier-uit link